43. rocznica tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa

Jak co roku – 7 maja, członkowie Stowarzyszenia Maj 77 i byli koledzy Stanisława Pyjasa złożyli kwiaty na ul. Szewskiej pod tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć studenta polonistyki.  Następnie udali się na Skwer im. Studenckiego Komitetu Solidarności, znajdującego się obok domu studenckiego „Żaczek”, by tam porozmawiać o wydarzeniach sprzed ponad 40 lat. Tragiczna śmierć Stanisława Pyjasa stała się asumptem do powstania w dniu 15 maja 1977 r.  Studenckiego Komitetu Solidarności, który został powołany dla zainicjowania prac nad utworzeniem autentycznej i niezależnej organizacji studenckiej.

      

Udostępnij ten artykuł