Krótka notatka o treści ustawy podpisanej 20 kwietnia przez Prezydenta RP