Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie

W dniu 22 listopada 2017 r. w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ul. Topolowa 1, 26 – 505 Orońsko odbyły się obrady Sądu konkursowego konkursu na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie.

 

Sąd konkursowy w składzie:

Przewodniczący: prof. Stanisław Tabisz, rektor Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Andrzej Szczerski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Muzeum Narodowego w Krakowie
Wiesław Koronowski; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – sędzia
Bronisław Wildstein, publicysta, dziennikarz, pisarz – sędzia
dr hab. Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – sędzia
Małgorzata Dziewońska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie – sędzia
dr hab. Jan Tutaj, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – sędzia
Jarosław Perszko, Politechnika Białostocka – sędzia
dr hab. Maciej Aleksandrowicz, profesor Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie – sędzia referent

postanowił, co następuje:

I nagrodę w wysokości 25 000 zł przyznać Autorowi Dariuszowi Sitkowi, Gdańsk
II nagrodę w wysokości 15 000 zł przyznać Autorowi Artemowi Dmytrence, Warszawa
III nagrodę w wysokości 10 000 zł przyznać Zespołowi Autorskiemu
w składzie: Jacek Kiciński, Rafał Stachowicz, Wymysłów

Ponadto Sąd konkursowy przyznał wyróżnienie dla Autora Doroty Nieznalskiej, Gdańsk

Zgodnie z ust. 25.1 Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie, autor I nagrody otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, w oparciu o nagrodzoną koncepcję projektową, szczegółowego opracowania pracy konkursowej.

Informacje za: www.rzezba-oronsko.pl/index.php

Udostępnij ten artykuł