Uczczenie pamięci Juliusza Mieroszewskiego

W tym roku przypadają dwie rocznice związane z wybitna postacią, krakowianina Juliusza Mieroszewskiego 110. rocznica jego urodzin (3 lutego 1906 r.) oraz 40. Rocznica jego śmierci (21 czerwca 1976 r.).

Przed wojną był redaktorem ‚Ilustrowanego Kuriera Codziennego’. W czasie II wojny światowej, będąc na emigracji pracował dla redakcji pism Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (‚Ku Wolnej Polsce’, ‚Orzeł Biały’). Po 1945 r. pozostał w Wielkiej Brytanii, współpracując z ?Wiadomościami?. A przede wszystkim był współredaktorem paryskiej ‚Kultury’.
Opowiadał się za porozumieniem polski z Ukrainą, Litwą i Białorusią, tzw. koncepcja ULB. W 1974 r. wraz z Jerzym Giedroyciem, opublikował na łamach ‚Kultury’ fundamentalny tekst w którym zawarł sformułowanie, że suwerenność Ukrainy, Litwy i Białorusi jest czynnikiem sprzyjającym niepodległości Polski.
W związku z przydającymi rocznicami z inicjatywy Stowarzyszenia Maj 77 oraz Instytutu Literackiego Kultura w Paryżu, została wmurowana i odsłonięta 21 czerwca 2016 r. na ul Krupniczej 11 w Krakowie tablica ku czci Juliusza Mieroszewskiego 21 czerwca 2016 r.
Kolejną częścią rocznicy było sympozjum naukowe poświęcone postaci Mieroszewskiego, które odbyło się w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa ? Pałac Krzysztofory. Podczas spotkania, swoje referaty wygłosili prof. Rafał Habielski z Uniwersytetu Warszawskiego, Wojciech Sikora z Instytutu Literackiego Kultura, Magdalena Dyląg z Muzeum w Limanowej oraz historyk Grzegorz Biedroń. Prelegenci przybliżyli życie i postać Juliusza Mieroszewskiego oraz jego działalność publicystyczną.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Województwa Małopolskiego.

Udostępnij ten artykuł