Strona główna

Stowarzyszenie Maj 77 założone zostało w marcu 2002 roku. Jego celem jest dbałość o przekazywanie prawdy o czasach PRL ze szczególnym uwzględnieniem niezależnej opozycji w tym działalności Studenckich Komitetów Solidarności, promowanie idei demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, naukowych i edukacyjnych. Stowarzyszenie stawia sobie również zadanie budowania wśród młodych ludzi świadomości historycznej i tym samym upamiętnienie polskiej działalności opozycyjnej.

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
  • 11 listopada – Święto Niepodległości w Gilowicach
    Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach zaprasza na uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. W ramach obchodów zostaną zaprezentowane m. in. wspomnienia rodziny i znajomych Stanisława Pyjasa.
  • Msza za Ś.P. Wojciecha Sikorę
    Msza za Ś.P. Wojciecha Sikorę odbędzie się 26 września (poniedziałek) o godzinie 18:00 w kaplicy Matki Bożej na krużgankach kościoła Św. Katarzyny przy ulicy Augustiańskiej.
  • Bronisław Wildstein wspomina Wojciecha Sikorę
      Trudno pogodzić się ze śmiercią. A przecież z wiekiem przyzwyczajamy się do niej. Kiedy jednak odchodzi ktoś bliski, świadomość jego nieobecności okazuje się znowu tak dojmująca jak pustka