Strona główna

Stowarzyszenie Maj 77 założone zostało w marcu 2002 roku. Jego celem jest dbałość o przekazywanie prawdy o czasach PRL ze szczególnym uwzględnieniem niezależnej opozycji w tym działalności Studenckich Komitetów Solidarności, promowanie idei demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, naukowych i edukacyjnych. Stowarzyszenie stawia sobie również zadanie budowania wśród młodych ludzi świadomości historycznej i tym samym upamiętnienie polskiej działalności opozycyjnej.

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
  • Jan Lityński – in memoriam
    Janek, miał w sobie coś, co bym nazwał autentycznością, pierwotną przyjaźni. Mogliśmy się nie widzieć przez dłuższy czas, a kolejne spotkanie, było tak serdeczne, jakbyśmy się rozstali przed chwilą.