Strona główna

Stowarzyszenie Maj 77 założone zostało w marcu 2002 roku. Jego celem jest dbałość o przekazywanie prawdy o czasach PRL ze szczególnym uwzględnieniem niezależnej opozycji w tym działalności Studenckich Komitetów Solidarności, promowanie idei demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, naukowych i edukacyjnych. Stowarzyszenie stawia sobie również zadanie budowania wśród młodych ludzi świadomości historycznej i tym samym upamiętnienie polskiej działalności opozycyjnej.

 DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

W poniedziałek 7 maja przypada rocznica śmierci Stanisława Pyjasa.

O godzinie 17.00 pod tablicą pamiątkową przy ulicy Szewskiej 7 wspólnie złożymy kwiaty. Działacze Studenckiego Komitetu Solidarności zrzeszeni w Stowarzyszeniu Maj 77…

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie rzeźby upamiętniającej Stanisława Pyjasa

W dniu 22 listopada 2017 r. w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ul. Topolowa 1, 26 – 505 Orońsko odbyły się obrady Sądu konkursowego konkursu na opracowanie koncepcji rzeźby…

Koncert piosenek Jana Krzysztofa Kelusa w wykonaniu Joanny Słowińskiej

15 września 2017 r. (piątek), godz. 18.00, Radio Kraków, Studio S-5 im. Romany Bobrowskiej, al. J. Słowackiego 22 ….

Konferencja
„Studencki Komitet
Solidarności (1977-1980).
Czterdzieści lat później”.

We wtorek 16 maja 2017 r. w Auli Collegium Novum odbyła się Konferencja naukowa poświęcona Studenckiemu Komitetowi Solidarności…..