Strona główna

Stowarzyszenie Maj 77 założone zostało w marcu 2002 roku. Jego celem jest dbałość o przekazywanie prawdy o czasach PRL ze szczególnym uwzględnieniem niezależnej opozycji w tym działalności Studenckich Komitetów Solidarności, promowanie idei demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, naukowych i edukacyjnych. Stowarzyszenie stawia sobie również zadanie budowania wśród młodych ludzi świadomości historycznej i tym samym upamiętnienie polskiej działalności opozycyjnej.

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
  • Koncert 40-lecie Stanu Wojennego
    Przewodniczący Stowarzyszenia Maj77, Bogusław Sonik, zaprasza na koncert: A mury runą… Joanna Słowińska, Stanisław Słowiński Quartet w niedzielę 12 grudnia o 18:00 w Radiu Kraków w sali im.