kontakt

Kontakt

Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Maj 77
31-001 Kraków, ul. Grodzka 27

Email:
info@maj77.org.pl

Konto:
Stowarzyszenie Maj 77
PKO BP I o/Kraków, 39 1020 2892 0000 5202 0140 9259

REGON: 356587044
NIP: 679-27-48-271

Formularz kontaktowy