Aleksander Kania, działacz opozycji, były przewodniczący „Solidarności” na Politechnice Świętokrzyskiej

Aleksander Kania, jeden z liderów „Solidarności” w Kielcach w latach 1980-1981, przewodniczący związku na Politechnice Świętokrzyskiej. 

Aleksander Kania urodził się 1 grudnia 1945 r. w Bruśniku koło Tarnowa. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1975-1982 pracował jako asystent w Instytucie Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Był organizatorem spotkań sympatyków Studenckich Komitetów Solidarności, wielokrotnie przesłuchiwany, grożono mu wyrzuceniem z pracy. Od 1977 r. był zaangażowany w kolportaż wydawnictw niezależnych, m.in. „Robotnika” i „Sygnału”.

Od listopada 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego „Solidarności”, a następnie przewodniczącym KZ „Solidarność” na Politechnice Świętokrzyskiej. W 1981 r. organizował wykłady TKN na PŚ z udziałem m.in. Andrzeja Drawicza, Jacka Kuronia i Adama Michnika.

13 grudnia 1981 r. został internowany w areszcie śledczym na kieleckich Piaskach. Po zwolnieniu zdecydował się na emigrację do Kanady.

Informacja za: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/137611,Zmarl-Aleksander-Kania-dzialacz-opozycji-byly-przewodniczacy-Solidarnosci-na-Pol.html?fbclid=IwAR2PMRdHVHESWMFmB4yQC3hZE2KD6T2dydETr9BQ-MAUMV1WXxxUoQM8298

Zdjęcie ze zbiorów IPN.

Udostępnij ten artykuł