Konferencja „Studencki Komitet Solidarności (1977-1980). Czterdzieści lat później”.

We wtorek 16 maja 2017 r. w Auli Collegium Novum odbyła się Konferencja naukowa poświęcona Studenckiemu Komitetowi Solidarności.

Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Maj77 we współpracy z krakowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.
Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał prorektor UJ, prof. dr hab. Jacek Popiel oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Maj77 Bogusław Sonik. W imieniu Prezesa IPN, gości przywitał Wiceprezes Jan Baster.
Konferencja Została podzielona na trzy panele:

I) Studencki Komitet Solidarności w Krakowie na tle epoki „wielkiej stabilizacji” w PRL.

II) W drodze do wolności. Nieżalezny ruch studencki na tle opozycji przedsierpniowej w PRL.

II) Studenckie Komitety Solidarności i bunty studentów w PRL z perspektywy 40. lat – rozmawiają członkowie SKS.

Pokłosiem Konferencji będzie publikacja naukowa zawierająca teksty wystąpień wygłoszonych w trakcie sesji.

 

Udostępnij ten artykuł