40. rocznica tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa

40. rocznica powstania Studenckiego Komitetu Solidarności, Wszystkie, Zdjęcia