Odsłonięcie tablicy 13 maj 2011 ul.Grodzka 27

Wszystkie

Odsłonięcie tablicy w miejscu ukonstytuowania się SKS-u w maju 1977 roku ul. Grodzka 27. Teraz w budynku tym znajduje się siedziba Stowarzyszenia Maj 77.