Otwarcie Skweru im. SKS

40. rocznica powstania Studenckiego Komitetu Solidarności, Wszystkie, Zdjęcia