Wręczenie sztandaru szkolnego dla ZSZ nr 2 im SKS

40. rocznica powstania Studenckiego Komitetu Solidarności, Wszystkie, Zdjęcia