Program Konferencji naukowej w 40. rocznicę powstania SKS.

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego  we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszeniem Maj77 zapraszają na Konferencję naukową w40. rocznicę powstania SKS.
Patronat J. M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka Kraków, 16 V 2017 r. (wtorek) Aula Collegium Novum, ul. Gołębia 24.

10.00-10.30 Otwarcie konferencji –
JM. Rektor UJ, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Dyrektor Instytutu Historii UJ prof. Sławomir Sprawski
Prezes Stowarzyszenia Maj77 Bogusław Sonik
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek

10.00 -12.00 Część I: Studencki Komitet Solidarności w Krakowie na tle epoki „wielkiej stabilizacji” w PRL.
Prowadzenie prof. Tomasz Gąsowski
dr Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) –
Fenomen niezależnego ruchu studenckiego na tle opozycji lat 70.
dr hab. Zdzisław Zblewski (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) –
Dekada Edwarda Gierka
dr Katarzyna Jarkiewicz (Akademia Ignatianum w Krakowie) –
Współpraca krakowskiego SKS i środowisk studenckich z duszpasterstwami akademickimi i Kościołem
dr Sebastian Drabik (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie) –
Władze krakowskiej PZPR wobec niezależnego ruchu studenckiego w latach 1977-1980
mgr Paulina Kleszno-Wszołek – Między konformizmem a buntem. Krakowskie Juvenalia okresu PRL. Próba syntezy
dr Monika Komaniecka (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie) – Krakowski Studencki Komitet Solidarności pod obserwacją – techniczno-operacyjne działania SB wobec niezależnego ruchu studenckiego.

12.00-12.30 – Dyskusja

12.30-12.45 – Przerwa

13.00-14.40 – Część II: W drodze do wolności. Niezależny ruch studencki na tle opozycji przedsierpniowej w PRL
Prowadzenie dr Łukasz Kamiński
dr Kamil Dworaczek (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu)
– Ruch Studenckich Komitetów Solidarności w Polsce 1977-1980
Grzegorz Waligóra (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu) – Współpraca Studenckich Komitetów Solidarności z Komitetem Obrony Robotników i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1980

dr Grzegorz Wołk (Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie)
– Współistnienie czy współpraca? Studenckie Komitety Solidarności wobec Konfederacji Polski Niepodległej

dr Cecylia Kuta (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie)
– Pisma SKS i niezależnego ruchu studenckiego 1977-1980

dr hab. Henryk Głębocki (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego / Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie)
– Dlaczego „właściciele PRL” bali się młodych Polaków? Elity systemu komunistycznego wobec widma „drugiego Marca”

14.40-15.00 – Dyskusja

15.00-15.40 – Przerwa obiadowa

15.40-17.00 (80 min) – Studenckie Komitety Solidarności i bunt studentów w PRL z perspektywy 40 lat
Prowadzenie –  red. Roman Graczyk

Liliana Batko-Sonik
Tadeusz Kensy
Adam Lipiński
Andrzej Mietkowski
Danuta Skóra
Bronisław Wildstein

17.00 zakończenie Konferencji

Udostępnij ten artykuł