SKS w pamięci uczestników – wspomnienia Wojciecha Sikory