Wieliczka – Stan wojenny 13.12. 1981 roku – Pamiętamy”

29 lutego (środa) br. o godz. 16.00 w sali widowiskowej „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1 odbędzie się 171 spotkanie z cyklu
„Wieliczka-Wieliczanie” pt. „Stan wojenny 13.12. 1981 roku – Pamiętamy po 30 latach”.

 

29 lutego (środa) br. o godz. 16.00 w sali widowiskowej ?Magistrat? Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1 odbędzie się 171 spotkanie z cyklu
?Wieliczka-Wieliczanie? pt. ?Stan wojenny 13.12. 1981 roku – Pamiętamy po 30 latach?.

W nocie na zaproszeniu czytamy: ?W nocy z 12/13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim na obszarze PRL wprowadziła stan wojenny. Na ulice miast wprowadziła pół miliona żołnierzy i milicjantów, tysiące pojazdów bojowych. Zatrzymano i aresztowano ok. 5000 osób wg. wcześniej przygotowanych list m.in. działaczy NSZZ ?Solidarność?. Mocą nowego ustawodawstwa ograniczono podstawowe prawa obywatelskie. Reakcją społeczeństwa na stan wojenny były strajki w zakładach i demonstracje uliczne tłumione przy pomocy jednostek ZOMO. Władze zastosowały represje i szykany: pobicia, aresztowania ? zamordowano ok. 100 osób, zwolnienia z pracy, pacyfikacje zakładów. 13.12. 1982 r. stan wojenny został zawieszony, a 22. 07. 1983 r. odwołany przy zachowaniu części represyjnego ustawodawstwa.?

Spotkanie rozpocznie się koncertem pieśni patriotycznych Chóru Mieszanego ?Camerata? pod dyrekcją Izabeli Szoty. Chór w tym roku obchodzi 15 lat działalności. Oprawę plastyczną spotkania tworzyć będzie wystawa udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie pt. ?Stan wojenny 1981-1983- spojrzenie po 20 latach?.

Na wstępie spotkania zostaną zaprezentowane nowości wydawnicze: album pt. ?W noc grudniową nas zabrali… Internowana Solidarność Małopolski” wydany przez Stowarzyszenie Maj 77, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych? (2011 r.); z serii wydawniczej ?Biblioteczka Wielicka?, zeszyt 115 pt. ?170 spotkanie z cyklu ?Wieliczka-Wieliczanie? z serii: ?Pasje wieliczan? (1) pt. ?Henryk Kozubski, malarz-amator, społecznik; Józef Janczewski, literat, poeta, recenzent, prozaik, malarz? opracowany przez Jadwigę Dudę, wydany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce. Prelekcje wygłoszą: dr Cecylia Kuta, historyk z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie ? ?Stan wojenny w Małopolsce. Internowani?; Ryszard Majdzik ze Stowarzyszenia Maj 77 w Krakowie ? ?W noc grudniową nas zabrali… Internowana Solidarność Małopolski”; Lech Kołodziejczyk, uczestnik strajku protestacyjnego w Hucie im. W. Lenina ? 13, 14. 12. 1981 r. –  ?Tajna drukarnia w Wieliczce w latach 1984-1986?; Piotr Marzec, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ?Solidarność? Kopalni Soli ?Wieliczka? w latach 1980-1981 internowany w Załężu od 6. 01. do 16.06. 1982 r.; Magdalena Gołda, absolwentka Gimnazjum w Dobranowicach ? prezentacja pracy na konkurs ogłoszony przez IPN w 2011 r. pt. ?Wojna z narodem ? 30 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Represje, opór, życie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe. Wieliczka-Wieliczanie w czasie stanu wojennego.?

Gościem szczególnym spotkania będzie Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Krakowie, prokurator Piotr Piątek, który po dwóch latach śledztwa, w połowie sierpnia 2007 r. skierował do Sądu Rejonowego w Warszawie akt oskarżania przeciw generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemi i współdziałającym z nim funkcjonariuszom państwa komunistycznego. W styczniu 2012 r. zapadł wyrok, który stwierdza, że stan wojenny w Polsce wprowadziła nielegalnie grupa przestępcza: generałowie Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, Florian Siwicki i Tadeusz Tuczapski. Z tej grupy skazany został tylko gen. Czesław Kiszczak, wyrok otrzyma w zawieszeniu.
Po prelekcjach będzie dyskusja i wspomnienia a po nich prezentacja filmu ?Niewidzialni drukarze?. Organizatorami spotkania są: Dział Regionalny Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, Stowarzyszenie ?Klub Przyjaciół Wieliczki?, Instytut Pamięci Narodowej (IPN) Oddział w Krakowie, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ?Solidarność? Kopalni Soli ?Wieliczka?, Stowarzyszenie Maj 77 w Krakowie, Stowarzyszenie Muzyczne ?Camerata?, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Akademickie Koło Wieliczan i Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki. Spotkanie organizuje i prowadzi do udziału w nim zaprasza wieliczan a wśród nich członków NSZZ ?Solidarność? Jadwiga Duda, kierownik Działu Regionalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, prezes Stowarzyszenia ?Klub Przyjaciół Wieliczki?, tel: 12 278-38-99, e-mail: jadwiga_duda@poczta. fm Zachęcam do zebrania pamiątek, pisania wspomnień i przekazywania ich do Działu Regionalnego wielickiej książnicy.

Udostępnij ten artykuł