Zmiana wysokości świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Dotychczas świadczenie dla osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej wynosiło 565,67 zł miesięcznie. Świadczenie to będzie teraz równe najniższej emeryturze, która obecnie wynosi 1588,44 zł brutto.
Udostępnij ten artykuł