Bronisław Wildstein o książce Cezarego Łazarewicza – Tygodnik Sieci 25/2023

Demitologizacja, czyli mistyfikacja

o książce Cezarego Łazarewicza
Bronisław Wildstein

Przez media przetoczyła się kampania promocyjna książki
Cezarego Łazarewicza „Na Szewskiej. Sprawa Stanisława Pyjasa”.
Służy ona również promocji tezy jej autora, że śmierć tytułowego
bohatera była efektem nieszczęśliwego wypadku

Całość artykułu dostępna w pliku poniżej

Sieci

Udostępnij ten artykuł